18 °C Aleja Niepodległości 739, 80-001 Sopot +48 504 300 105 +48 508 404 904

Polityka prywatności

Polityka Prywatności:
Hostel, jako administrator danych, zbiera i przetwarza dane osobowe do celów rezerwacji i zarządzania gośćmi, naliczania opłat i płatności, działań marketingowych i zapytań o zadowolenie klienta. Dane są na użytek hotelu i jego usługodawców. Wszystkie dane umieszczone w bazie hostelu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich zgodnie z ustawa „O Ochronie Danych Osobowych” Masz prawo do zapytania, dostępu, sprostowania i zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, pisząc do hotelu pod następującym adresem:

Motławianka Małgorzata Kaniewska - Bianga
ul. Wały Piastowskie 1/1508
80-855 Gdańsk , Polska
Nip 9252027629

Miejscem stanowiącym biuro obsługi klienta jest:
Dream Hostel,
Ul. Niepodległości 739/2
81-840 Sopot

E-mail: sopot@dreamhostel.pl
http:/www.dreamhostel.pl
Tel. 504300105


Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a) stronę internetową Hotelu i silnik rezerwacyjny znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy poprzez aplikację PayPal i Przelewy 24, uprzednio akceptując regulamin i politykę prywatności Hostelu.
b) złożenie zamówienia na pobyt w Hotelu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail),
d. telefoniczne złożenie rezerwacji,
e. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy” .

III. Proces rezerwacji
1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową albo za 1 osobodzień i zawierają podatek VAT.
4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych pokoi w Obiekcie. W takim przypadku, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość o braku możliwości dokonania rezerwacji.

Reklamacje:
• Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: sopot@dreamhostel.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty).
• Dream Hostel  zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Możliwość odstąpienia od rezerwacji:
Rezerwując pobyt za pomocą silnika rezerwacyjnego Dream Hostel należy uregulować całość za wykupiony przez Państwa pobyt.
Istnieje możliwość odstąpienia o umowy(anulacji rezerwacji):
- każdorazowo pobieramy zadatek w wysokości 30% wartości zamówienia (resztę zwracamy na konto),
- odwołanie rezerwacji 14 dni przed jej terminem skutkuje utratą 100% wpłaconej kwoty.nasz instagram